Община Разград продължава предоставянето на социалната услуга ”Обществена трапезария”

На основание одобрено проектно предложение на Община Разград по процедура за финансиране на  социалната услуга „Обществена трапезария” по реда на…