“Интер Инженеринг 10” ООД приключи изпълнението на проект “Подобряване на безопасността и здравето на работещите”

“ИНТЕР ИНЖЕНЕРИНГ- 10” ООД  приключи изпълнението на проект «Подобряване на безопасността и здравето на работещите в Интер Инженеринг-10 ООД», договор…