Стартира Образователната програма с беседа в ОУ „Васил Априлов“ – Исперих

С темите за детското правосъдие и детското насилие (агресията в училище) започна Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ в град Исперих. Държавният съдебен изпълнител към Районен съд-Исперих Вилия Димитрова, Пенчо Минков – прокурор в Районна прокуратура-Разград – териториално отделение Исперих и секретарят на МКБППМН към община Исперих … Продължете с четенето на Стартира Образователната програма с беседа в ОУ „Васил Априлов“ – Исперих