Стартира Образователната програма с беседа в ОУ „Васил Априлов“ – Исперих

С темите за детското правосъдие и детското насилие (агресията в училище) започна Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ в град Исперих. Държавният съдебен изпълнител към Районен съд-Исперих Вилия Димитрова, Пенчо Минков – прокурор в Районна прокуратура-Разград – териториално отделение Исперих и секретарят на МКБППМН към община Исперих Татяна Николова изнесоха беседа пред шестокласници от ОУ „Васил Априлов“.

Открит урок пред осмокласници от ПГ „Васил Левски“-Исперих за детското правосъдие и детското насилие

YouTube

Вилия Димитрова обясни кой каква наказателна отговорност носи според възрастта и какво представлява т.нар. Синя стая, която се използва при разпити на деца, които са жертви или свидетели на престъпление. Деца се изслушват и в съдебна зала, но предимно по граждански дела –  бракоразводни, при осиновявания или лишаване от родителски права, допълни тя.

Прокурор Минков подчерта, че за първи път такова помещение за специализиран разпит на деца е открито в Холандия и действително стаята е била боядисана в небесно синьо, което всъщност предопределя и името, с което става популярна по света. Той акцентира и на факта, че разпит, проведен в Синя стая, има силата на доказателство и съдът го приема безпрекословно.      

Магистратът запозна учениците с легалната дефиниция на понятието детско насилие – всеки акт на физическо или психическо насилие, пренебрегване, търговска или друга експлоатация, която оказва вредоносно влияние върху здравето, живота, развитието и достойнството на всяко дете. Той подчерта, че насилието /физическо или психическо/ може да бъде проявено в семейна, училищна или социална среда. Коментира и темата за агресията в училище и най-честите причини за това поведение. Запозна ги и с Указа за борба с дребното хулиганство.

Секретарят на МКБППМН Татяна Николова представи пред подрастващите възпитателните мерки за деца при противообществени прояви, начините и местата за прилагането им. Мерките зависят от тежестта на извършеното, а най-тежката – настаняването във възпитателно училище-интернат /ВУИ/ става само с решение на съда, като момчетата се настаняват в Ракитово, а момичетата в с. Подем, обясни още тя.   

Всички ученици получиха информационни материали и Конституция, предоставени от Висшия съдебен съвет.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

dm petroleum

Върни се горе