Утре организират работна среща за прилагането на мерките за мерките за опазването на пчелите

Работна среща във връзка с прилагането на Наредба № 13/26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства…