МКБППМН-Кубрат и РУ на МВР-Исперих в съвместна инициатива „Есен 2018- Спри – Дете на пътя! Живот запази“

Със започване на учебната година, улиците стават по-оживени от обичайното. С това не закъсняват и инцидентите на пътя. С цел…

Ученици от ОУ“Д-р Петър Берон“-Осенец получиха подаръци в началото на учебната година

Учениците от ОУ“Д-р Петър Берон“ в село Осенец получиха подаръци в началото на новата учебна година. Подаръците са част от…