Възползвайте се от възможността за реклама в www.razgradnews.net една от най-четените онлайн медии в Разград.

Нашите редактори са готови да изготвят презентационен текст за вашата фирма, услуга или продукт по предварително изпратена от вас информация.

Освен възможността за платена публикация може да закупите и рекламна позиция за банер в сайта.

За повече информация може да се свържете с нас на email: web@razgradnews.net