Малките художници от Кубрат рисували картинната книга „Приказка за Добротата“ с автограф от авторите

С последната рисунка на най-малкият художник – тригодишната Елчин Рухиева, всички черно-бели илюстрации на детската книжка с автори Тоня Борисова…

Юперското училище организира училищен конкурс в партньорство с МКБППМН-Кубрат на тема: „Магията на Доброто“

В подкрепа на превантивно-образователната програма на МКБППМН-Кубрат „Ценности и добродетели“, училището в село Юпер под менторството на местната комисия организира…