Междуинституционални срещи по Национална програма „Заедно за всяко дете“ се провеждат в област Разград

Във връзка с изпълнение на дейностите по Национална програма „Заедно за всяко дете“, модул 1 „Подпомагане екипите за обхват“ от…

Ученици и родители се състезаваха заедно по проект „Заедно извън клас – училището и семейството споделят отговорности за бъдещето на детето”

Средно училище „Христо Ботев”, град Лозница, и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, гр. Лозница, проведоха състезание с…

Иновативна паралелка в СУ „Христо Ботев“, Лозница, проведе урок за обмен на иновативни практики

С бързи темпове растат възможностите за ученици от СУ „Христо Ботев“ град Лозница. Предоставяне на различни и иновативни възможности, възпитание…

Д-р Айше Реджеб и екипът й по изворен фолклор и краезнание – лауреати в Националния конкурс „Млад краевед“

Приключи националният конкурс „Млад краевед“, организиран от Фондация „Детето и фолклора“, в който участваха над 300 деца, юноши и младежи…