Започва приемът на документи за кандидатстване пред общинския фонд „Ин витро“

Община Разград обявява прием на документи за финансово подпомагане през 2022 г на двойки, семейства и лица с репродуктивни  проблеми. Приемът се извършва на основание чл. 8, във връзка с чл. 9 от Правилника  за финансово  подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Разград и ще продължи до 30.11.2022 г.      

Документи могат да се подават от 1-во до 25 число на месеца в деловодството  на Община Разград, стая 06, партерен етаж и на e-mail: о[email protected], всеки работен ден от 9:00 часа до 16:00 часа.

YouTube

Заседанията на постоянната комисия, която разглежда и одобрява подадените заявления на правоимащите двойки, са закрити и се провеждат всяка последна седмица от месеца от 10:00 часа в стая 508, пети етаж в сградата на общинска администрация гр. Разград. Комисията се председателства от заместник-кмета по хуманитарни дейности Хабибе Расим.

И тази година в бюджета на Община Разград са предвидени 50 000 лв. за подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми. Според Правилника за финансово подпомагане, който е публикуван на сайта на Община Разград в рубрика Общински съвет – „Правилници“ и в рубрика „Здравеопазване“, се отпускат средства в размер на реално направените разходи, но не повече от 2500,00 лева на двойка, семейство или лице.

От старта на инициативата през 2012 г. с финансовата подкрепа от общинския фонд „Ин витро“ в Разград са се родили 17 деца. Само през миналата 2021 г. са подпомогнати 11 семейства, родени са две двойки близначки.

Припомняме, че право на финансиране от общинския фонд „Ин витро“ имат семейства и двойки със стерилитет, при които може да се приложи лечение с методите на Асистираните репродуктивни технологии. Част от останалите критерии са:

  • да са български граждани с постоянен и настоящ адрес на територията на община Разград през последните три години. При двойките във фактическо съжителство и при семействата на това условие следва да отговаря поне единият от кандидатите;
  • да нямат задължения към Община Разград;
  • да са здравно осигурени /без прекъснати здравноосигурителни права/;
  • да не са осъждани за престъпления от общ характер и поставени под запрещение и други критерии. 

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе