Връчиха наградите на победителите в конкурса за класови дейности по Позитивния календар на МКБППМН

Заместник-кметът на Община Разград Руска Вътева връчи наградите на част от победителите в първия конкурс за класови дейности по специалните…

Две постоянни комисии към Общински съвет одобриха намалението на таксите за подготвителни групи в град Разград и отпадането им за селата

На заседания на две постоянни групи към Общински съвет-Разград бе одобрена Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №14 на…