Гранична полиция припомни: Децата до 14-годишна възраст пътуват в чужбина с паспорт

От Гранична полиция припомнят правилата за пътуване в чужбина на деца. Освен валидни лична карта или паспорт, важно е да се подготвят и другите документи, разрешаващи пътуването, особено в случите, когато децата пътуват, придружени от единия родител, попечител, настойник, от трето лице или самостоятелно, припомнят от ГП. На страницата на Главна дирекция „Гранична полиция“ – раздел „За пътуващите“ е представен реда за граничните проверки на ненавършили пълнолетие деца български граждани и такива с двойно гражданство, при напускане територията на Република България.

Според Закона за българските лични документи забрана за напускане на страната може да има за малолетни и непълнолетни, както и за поставени под запрещение лица, които притежават валиден паспорт или лична карта. Ограничението от пътуване е в случаите при липса на нотариално заверено писмено съгласие за пътуване в чужбина от своите родители, настойници, попечители.

YouTube

От МВР предупреждават, че граничните полицаи имат право да извършват допълнителни проверки за автентичност на всички описани по-горе документи. Полицаите имат право да интервюират децата и придружаващите ги родители или други роднини или лица, както и проверки в автоматизираните информационни масиви. В случаите, когато някой от родителите оттегли вече декларирано съгласие или изрично заяви несъгласие детето му да напуска територията на Република България и уведоми органите на МВР, ненавършилия пълнолетие не се допуска извън страната до произнасяне на съда.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе