Глоби и наказания за превишена скорост

© Pixabay.com

Глобите за нарушения на скоростните режими, са регламентирани в чл. 182 от Закона за движението по пътищата и са разделени на три групи, съобщават от Пътна полиция.

Първата група се отнася за водачи на МПС, които са превишили максималната разрешена скорост за движение В НАСЕЛЕНИ МЕСТА.
В тези случаи ВОДАЧ, който превиши разрешената максимална скорост в населено място, се наказва, както следва:
1. за превишаване с 10 км/ч. – с глоба 20 лв.;
2. за превишаване от 11 до 20 км/ч. – с глоба 50 лв.;
3. за превишаване от 21 до 30 км/ч. – с глоба 100 лв.;
4. за превишаване от 31 до 40 км/ч. – с глоба 400 лв.;
5. за превишаване над 40 км/ч. – с глоба 600 лв.;
6. за превишаване над 50 км/ч. – с глоба 700 лв. и три месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство, като за всеки следващи 5 km/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв.

Втората група се отнася за водачи на МПС, които са превишили максималната разрешена скорост за движение ИЗВЪН НАСЕЛЕНИ МЕСТА.
В тези случаи ВОДАЧ, който превиши разрешената скорост извън населено място, се наказва, както следва:
1. за превишаване с 10 км/ч. – с глоба 20 лв.;
2. за превишаване от 11 до 20 км/ч. – с глоба 50 лв.;
3. за превишаване от 21 до 30 км/ч. – с глоба 100 лв.;
4. за превишаване от 31 до 40 км/ч. – с глоба 300 лв.;
5. за превишаване от 41 до 50 км/ч. – с глоба 400 лв.;
6. за превишаване над 50 км/ч. – с глоба 600 лв., като за всеки следващи 5 km/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв.

YouTube

 

Третата група се отнася за водачи на МПС, които извършват ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ОПАСНИ ТОВАРИ. Размерът на глобата е правопропорционален на превишението на скоростта.
В тези случаи ВОДАЧ на моторно превозно средство за обществен превоз на пътници и опасни товари, който превиши разрешената скорост, се наказва, както следва:
1. за превишаване с 10 km/h – с глоба 20 лв.;
2. за превишаване от 11 до 20 км/ч. – с глоба 50 лв.;
3. за превишаване от 21 до 30 км/ч. – с глоба 150 лв.;
4. за превишаване от 31 до 40 км/ч. – с глоба 500 лв.;
5. за превишаване от 41 до 50 км/ч. – с глоба 800 лв.;
6. за превишаване над 50 км/ч. – с глоба 1000 лв. и три месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство, като за всеки следващи 5 км/ч. превишаване над 50 км/ч. глобата се увеличава с 50 лв.

Когато нарушението по ал. 1, т. 1 – 5, ал. 2 и ал. 3, т. 1 – 5 от чл. 182 от Закона за движението по пътищата е повторно, наказанието е предвидената за съответното нарушение глоба в двоен размер, а за повторно нарушение по ал. 1, т. 6 и ал. 3, т. 6 – предвидената за съответното нарушение глоба в двоен размер и лишаване от право да се управлява моторно превозно средство за срок три месеца.
Когато нарушението по ал. 1, т. 4 – 6, ал. 2, т. 4 – 6 и ал. 3, т. 4 – 6 от чл. 182 от Закона за движението по пътищата е системно, водачът се наказва с предвидената за съответното нарушение глоба в двоен размер и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок 6 месеца.

„Системно“ е нарушението, извършено три или повече пъти в едногодишен срок от влизането в сила на първото наказателно постановление или на първия електронен фиш, с който на нарушителя се налага наказание за същото по вид нарушение.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе