Полицията с важно уточнение за плащането на глоби

Глобите по наказателни постановления и фишове за нарушения по пътя – със серия, различна от серия „К“ и „Г, ще се плащат по една сметка от 1 януари. Това съобщиха от Главна дирекция „Национална полиция“.

Сметката е администрирана от Главна дирекция „Национална полиция“ и е със следното съдържание:

YouTube

Банка: „Сибанк“ ЕАД – офис „Тунджа“
BIC: BUIB BGSF
IBAN: BG41 BUIB 9888 3122 9441 01

Считано от 31 декември 2017 г. се закриват администрираните от Главна дирекция „Национална полиция“ сметки:

IBAN: BG32 BUIB 9888 3322 9441 01 – за наказателни постановления

IBAN: BG59 BUIB 9888 3322 9441 00 – за фишове (със серия, различна от серия „К“ и „Г“)

Главна дирекция „Национална полиция“ напомня още, че глобите по електронни фишове със серия „К“ за нарушения на Закона за движението по пътищата се плащат както досега по транзитна сметка на името на Фонд за безопасност на движението, администрирана от Дирекция „Планиране и управление на бюджета“ – МВР, със следното съдържание:

Банка: Българска народна банка
BIC: BNBG BGSD
IBAN: BG64 BNBG 9661 3100 1477 01

Глобите по наказателни постановления и по електронни фишове (със серия „Г“) за нарушения на Кодекса за застраховането се плащат както досега по сметка на името на Гаранционен фонд със следното съдържание:

Банка: „Сибанк“ ЕАД
BIC: BUIB BGSF
IBAN: BG56 BUIB 9888 1092 0526 00

От полицията обръщат внимание, че ако наказателното постановление, фишът или електронният фиш са издадени през предходна година и на документа е изписана различна банкова сметка, глобата се плаща по съответната актуална сметка, посочена по-горе.

Повече информация може да се открие на сайта на дирекцията.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе