3 милиарда лева за българските земеделци през 2018 година

Общо 2,91 млрд. лева ще получат българските земеделци от държавата и ЕС като директни плащания на площ, пазарни мерки, по Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство, съобщават от правителствената пресслужба.

Днес бяха утвърдени годишните разчети на сметката за средствата от ЕС на ДФ „Земеделие” за 2018 г. От тях 2 636 703 700 лв. са за сметка на ЕС и 275 890 800 лева – от националния бюджет.

YouTube

857,9 млн. лв. са предвидени за развитие на селските райони. По линия на директните плащания са заложени 319,8 млн. лв., които ще обхващат направленията агроекология и климат, биологично земеделие и Натура 2000.

1,551 млрд. лв. са определени по схемата за единно плащане на площ, както и за обвързани с производството плащания за животни, плодове, зеленчуци и други. По Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. са разчетени 38,3 млн. лв.

145,2 млн. лв. са предвидени за пазарни мерки, включително и за Националната програма по пчеларство, схема „Училищен плод”, схема „Училищно мляко“, Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор, преструктуриране на лозовите масиви, промоционални програми, възстановявания при износ и други схеми.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе