Община Разград започва кампания за плащане на данъци и такси

В понеделник (12 февруари) Община Разград започва кампания по заплащане на дължимия данък върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци. Същите се заплащат в сроковете до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която са дължими.

На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто. Данъкът върху превозните средства за 2018 г. се заплаща също на две вноски – до 30 юни и до 31 октомври, като на предплатилите за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто. ​

YouTube

Данъчно задължените лица могат да заплатят дължимите суми:

– в брой в стая № 8 – касов салон на Община Разград, находящ се на партера на общинска администрация, както и чрез ПОС терминални устройства;

– в кметствата на Общината;

– на касите на ИЗИПЕЙ;

– по банков път;

– с пощенски запис в Български пощи. ​

Съобщенията за дължимите данъци и такси за 2018 г. ще бъдат доставени до лицата в срок до края на месец февруари от Български пощи.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе