Фалшиви фирми за работа в чужбина

Прекратена е регистрацията на 16 фирми посредници за наемане на работа в чужбина, съобщават от Агенцията по заетостта.

Регистрациите са прекратени в периода 2015-2017 г.заради установени нарушения от Главната инспекция по труда и влезли в сила наказателни постановления.

YouTube

Най-честите нарушения са свързани със събиране на такси за посредничеството; изпращане на работа в чужбина без посредникът да е сключил посреднически договор с чуждестранен работодател; посредникът не предоставя на работниците индивидуален трудов договор за наемане на работа. Други нарушения са, когато посредникът не предоставя на работниците пълна информация в трудовите договори, включително данни за длъжности, на които ще бъдат наети лицата, срока на наемането, работното време, трудовото възнаграждение, битовите условия и други.

В основното меню на сайта на Агенцията по заетостта, в рубриката фирми–посредници са публикувани списъците на фирмите с прекратена регистрация.

Агенцията по заетостта е единствената обществена служба за заетост и провежда активни мерки за подробно информиране и превенция на рисковете за работа в чужбина. Чрез бюрата по труда се осъществяват информационни кампании за всички лица, които искат да работят извън България.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе