ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги връчи удостоверение за зелена енергия на ERG

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги издаде удостоверение за снабдяване със 100% зелена енергия на дружествата от групата ERG. 

Компанията е най-големият производител на вятърна енергия в Италия с 13% пазарен дял в страната и разполага с централи във Франция, Германия, Великобритания, Полша, Румъния и България. Към момента е собственик на три вятърни ферми в област Добрич с обща инсталирана мощност 54 MW.

YouTube

Удостоверението за зелена енергия беше връчено на управителя на дружествата на ERG за България и Румъния Каталина Кристиана Драгой от Ясен Обретенов, Началник отдел продажби на регионални клиенти в ЕНЕРГО-ПРО. На среща между екипите на двете компании бе обсъдено развитието на свободния пазар на ток у нас и условията за ръст на производството на електрическа енергия от ВЕИ.

Благодарение на екологично чистата технология на ВЕЦ за генерация на електричество без излъчване на въглероден диоксид, ERG допринася с дейността си за намаляване на парниковия ефект в атмосферата и запазване на екологичното равновесие. ERG използва в своите ветрогенераторни паркове витла със специална аеродинамична форма, която позволява да се оползотвори подемната сила на въздушните маси над земната повърхност вследствие на топлината на Слънцето и движението на Земята.

В партньорство с ЕНЕРГО-ПРО групата ERG успешно изпълнява Директивата за енергията от възобновяеми източници. Заложената от Европейските власти цел за намаляване на енергийното потребление с 20%, за повишаване на енергийната ефективност с 20% и за 20% дял на възобновяемите източници в крайното енергийно потребление през 2020 година е по-известна като план 20-20-20. Данните за България сочат, че при заложена цел от 16% дял на ВЕИ за 2017 година, 18,2% от енергията в страната се произвежда именно от такива инсталации.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе