Съдии и прокурори влизат в часовете по „Етика и право“ в разградските гимназии

През учебната 2017/2018 г. всички средни училища в гр.Разград са заявили желание да участват в Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Програмата се провежда за четвърта поредна година и нейната основна цел е обогатяване познанията на учениците относно статута, структурата и функциите на съдебната власт в Република България.

В часовете по „Етика и право“  през втория срок отново като лектори ще влизат съдии и прокурори от Разградски съдебен окръг. На десетокласниците ще преподават магистрати от Окръжен съд-Разград, Административен съд-Разград, Районен съд-Разград, Окръжна прокуратура-Разград и Районна прокуратура-Разград.

YouTube

Общо 13 са темите, по които представителите на съдилищата и прокуратурите ще  работят с младите хора. Те са съгласувани с Министерството на образованието. С помощта на магистратите учениците ще се запознаят с разделението на властите в Република България, с функциите и структурата на съдебната власт, значението на Конституцията, статута на магистратите, възможностите да защитят правата си чрез съдебните институции, ще коментират и престъпни прояви, жертви на които често са техни връстници: трафик на хора, домашно насилие, киберпрестъпления и други.

Първият час от образователната програма в област Разград ще се проведе на 07.03.2018  г. от 13,20 ч.  в ППМГ “Акад. Никола Обрешков“. В края на м.март ще започнат и занятията в ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ Разград. В двете училища програмата ще приключи със симулиран процес, в  който под формата на ролева игра младите хора ще покажат какво са научили.

Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ се реализира в цялата страна на база Споразумение за сътрудничество между Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката. Резултатите, които се очакват от програмата са  повишаване на правната култура на младите хора, превенция на противообществените прояви и  подобряване на публичния образ на съдебната власт в България.

Съдиите и прокурорите имат готовност да представят същите или други теми и в други учебни заведения пред ученици от средния курс при проявен интерес от директори и учители.  Такива срещи вече бяха осъществени в НПТГ”Ш.Петьофи”  и ПГССХТ  „Ангел Кънчев“ в гр.Разград.

При желание може да получите графика на часовете, провеждани по образователната програма, и да посетите някои от тях.

За допълнителни въпроси:  Нели Генчева тел. 084/62 94 46 e-mail [email protected]

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе