Стана ясна датата за матурата по БЕЛ

Задължителният зрелостен изпит по български език и литература ще се състои на 21 май, а вторият задължителен изпит ще е на 23 май, съобщи Министерството на образованието и науката (МОН).

Държавните зрелостни изпити по желание ще са от 29 май до 1 юни по график, който ще бъде обявен допълнително.

YouTube

От днес до 16 март учениците от XII клас, които желаят да се явят на матурата, трябва да подадат заявления до директорите на училищата, в които се обучават. За тази учебна година няма промени в учебно-изпитните програми, в които са регламентирани видът и форматът на изпита и учебното съдържание.

В заявленията си за явяване на матури учениците посочват, че освен на задължителния изпит по български език и литература, ще се явят по определен предмет на втори задължителен изпит, както и дали ще полагат трети изпит, който е по желание.

Зрелостниците могат да избират за втори задължителен изпит, както и за матури по желание между следните предмети: математика, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, география и икономика, история и цивилизация, биология и здравно образование, философски цикъл и чужд език.

Зрелостниците в професионалните гимназии могат да не се явяват на втори задължителен държавен зрелостен изпит.

Законът за предучилищното и училищното образование позволява като оценка от втория задължителен държавен зрелостен изпит в дипломата им да се запише средноаритметичната стойност от оценките, получени на държавните изпити за придобиване на професионална квалификация.

Държавните зрелостни изпити са писмени и анонимни. Те продължават четири астрономически часа, като за учениците със специални образователни потребности са предвидени допълнително два астрономически часа.

По всеки от предметите учениците отговарят на въпроси с избираем отговор и на въпроси със свободен отговор.

По български език и литература, чужд език, история и цивилизация, география и икономика и по философия се изисква създаване на текст, а по математика – решаване на задачи. Всекиизпит се оценява с максимум 100 точки.

В сайта на МОН – рубрика „Общо образование”, подрубрика „Държавни зрелостни изпити”, е публикувана подробна информация, актуална към 28 февруари 2018 г., за решенията на висшите училища в кои професионални направления и специалности ще приемат с оценките от матурите, както и за кои специалности оценките ще бъдат включени в балообразуването за кандидатстудентската кампания за 2018 г. в акредитираните висши училища в България.

За начина на балообразуване зрелостниците трябва да потърсят информация от съответното висше училище, посочват от МОН.

До 18 май 2018 г. учениците ще получат служебна бележка за допускане до матурите и ще бъдат обявени списъците с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали.

Изпитните работи ще бъдат оценени в периода от 25 май до 8 юни, а резултатите от матурите ще бъдат обявени до 13 юни.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе