Предвиждат тест за влизане в първи клас

Въвеждане на стандартизиран тест за за определяне на готовността за постъпване в първи клас, с който да се осигури плавен преход между детската градина и началото училище.

Това предвиждат промените в наредбата за предучилищно образование.

YouTube

Резултатите от теста ще се вписват в националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование и личното образователно дело на детето. Те ще осигурят информация на учителите в кои области на развитие е необходима подкрепа на детето и да преценяват по-лесно за индивидуалния подход към детето. Тестовете училищна готовност ще се провеждат от учителите в групата в началото на годината и в края на края на задължителната предучилищна подготовка. Те няма да служат за поставяне на оценка на децата или за вход в първи клас.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе