Проверка и плащания на глоби вече може да се извършват онлайн на сайта на МВР

С пускането на електронни услуги на МВР вече може дистанционно да се прави проверка дали водачите имат неплатени глоби по фишове, актове за установяване на административно нарушение и наказателни постановления. За проверката е достатъчно да се попълни валиден номер на свидетелство за управление на МПС и ЕГН. Електронната услуга за проверка на задължения към КАТ е достъпна на: https://e-uslugi.mvr.bg.

Начините за плащания са онлайн, по банков път, с пощенски запис, кеш-терминал, офисите  на системите за бързи плащания и чрез интернет-банкиране.

YouTube

Важно е шофьорите да знаят, че след като направят проверка в сайта на МВР за дължими глоби, те могат да използват бутона „плати“. Така ще имат възможността да погасят онлайн задълженията си за нарушения по ЗДвП. Съгласно разпоредбите на Закона за движение по пътищата, наказанието за водач, който има неплатени в срок наложени глоби, е отнемане на свидетелството за управление.

Ако плащането става по банков път, с един платежен документ се плаща само едно задължение, като то се плаща в пълния му размер. В платежния документ коректно трябва да бъдат попълнени номерът на наказателното постановление и дата на съставянето му, точният размер на глобата, трите имена и ЕГН на задълженото лице, както и банковата сметка, която е показана в съответното наказателно постановление.

При плащане на фиш се попълват серия и номер на фиша, дата на издаване, точен размер на глобата, три имена и ЕГН на задълженото лице, както и банковата сметка, посочена във фиша.

Електронният портал е достъпен от линк „Административни услуги” на страницата на МВР – www.mvr.bg

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе