Нови цени за регистрация на автомобилите

Предстои изменение на някои държавни такси, които събира КАТ.

За първоначална регистрация на пътно превозно средство, за промяна в регистрацията на пътно превозно средство със смяна на табели с регистрационен номер и за възстановяване регистрацията на пътно превозно средство с прекратена регистрация се събира такса, както следва:
1. за автомобили – 35 лв.;
2. за ремаркета и полуремаркета – 30 лв.;
3. за мотопеди, мотоциклети, три- и четириколесни моторни превозни средства – 28 лв.

YouTube

За издаване на дубликат на свидетелство за регистрация на моторно превозно средство и за право на ползване на табели с регистрационен номер се събират следните такси:
1. за издаване на дубликат на свидетелство за регистрация на пътно превозно средство (част 1 или част 2) – 12 лв.;
2. за право на ползване на табели с регистрационен номер на пътно превозно средство от търговци по смисъла на Търговския закон, извършващи внос и продажба на превозни средства (временни табели с регистрационен номер) – 650 лв.;
3. за право на ползване на табели с регистрационен номер с четири еднакви цифри в поредния номер – 1500 лв.;
4. за право на ползване на табели с регистрационен номер с комбинация от цифри: „аа-вв“; „ав-ва“; „ав-ав“, където „а“ и „в“ са различни числа от „0“ до „9“, и за табели с регистрационен номер с комбинация от четири цифри по желание – 300 лв.;
5. за право на ползване на табели с регистрационен номер с комбинация от шест букви и/или цифри по желание – 7000 лв.

За издаване на контролен талон „Водач на моторно превозно средство без наказания“ към свидетелството за управление на моторно превозно средство се събира такса 4 лв.

Измененията в Тарифа № 4 на МВР са публикувани в брой 39 от 11 май 2018 на Държавен вестник

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе