Днес е световния ден за опазване на околната среда.

Днес отбелязваме Световния ден за опазване на околната среда.

Това е проява на Обединените нации за положителни действия, свързани с опазването на околната среда.

YouTube

Все повече правителствата по света разработват законодателствата си насочени към опазване на околната среда, все повече потребителите в развитите икономически страни изискват от доставчиците да докажат съответствие и добри практики по въпросите, свързани с опазването на околната среда.

Основната роля тук е на стандартите. През 1996 г. ISO публикува стандарта ISO 14001 за системи за управление по отношение на околната среда, преразгледан впоследствие няколко пъти и считан за голям успех, тъй като е въведен в над 159 страни и предоставя на организациите мощен инструмент за управление, отнасящо се до подобряване на резултатността спрямо околната среда. В края на 2015 г. повече от организациите по света са сертифицирани по ISO 14001, което е значително постижение спрямо предходните години. Много организации са подобрили своята работа и са намалили влиянието върху околната среда от своите дейности, процеси, продукти и услуги чрез използването на системния подход, стремейки се към непрекъснато подобряване.

Международната организация за стандартизация ISO е дългогодишен и активен поддръжник на опазването на околната среда и изграждането на устойчиво бъдеще, като хиляди международни стандарти са посветени на тази сфера.

Това са над 1000 стандарта за селското стопанство, подпомагащи земеделските стопани, производителите на храни и потребителите да се възползват от безценните богатства на природата, обхващайки както устойчиви земеделски методи и адаптиране към изменението на климата, така и намаляване на въздействието върху околната среда и подкрепа в използването на иновативни технологии.

Също така имаме и стандарти за устойчиво използване на водата, устойчиво производство на храни като кафе и какао и управление на околната среда.

Основното предимство от внедряването на тези стандарти е, че те могат да се прилагат от организации с различна големина и вид на дейност, тъй като изискванията на системите за управление по отношение на околната среда са еднакви за всички, въпреки че начинът на внедряване зависи от големината на организацията и нейната дейност.

Министърът на околната среда и водите Нено Димов ще открие на 5 юни от 9 часа изложбата „Защити ме – за да те има“. Тя включва 25 плаката, карикатури, колажи и рисунки, отличени в национален конкурс за ученици, посветен на 45-ата годишнина от обявяването на 5 юни за Световен ден за опазване на околната среда. Конкурсът бе организиран от Националния ученически екопарламент с подкрепата на Министерството на околната среда и водите. В него се състезаваха над 250 творби на ученици, разпределени в две възрастови групи V-VІІ клас и VІІІ-ХІІ клас.

От днес до 17 Юни в Националния Музей “Земята и хората” ще бъдат представени две изложби – на детски рисунки организирана от школата „Малък зограф“ и постерна изложба – „5 Юни – Световен ден на околната среда“. Втората изложба проследява темите за отбелязването на Световния ден на околната среда от 2010 до 2017 година. Всички прояви са посветени на Световният ден на околната среда и са част от културния календар на музея „Земята и хората“.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе