Днес почитаме Свети Матей

На 9 август Българската православна църква почита паметта на важен библейски персонаж, един от най-близките съратници на Иисус Христос.

От всички Христови ученици и последователи, само 12 били най-приближените му: 1. Петър Първовърховни (29 юни и 16 януари) 2. Андрей Първозвани (30 ноември) 3. Яков Зеведеев (30 април) 4. Йоан Зеведеев – евангелист (26 септември и 8 май) 5. Филип – (14 ноември) 6. Вартоломей или Натанаил (11 юни и 25 август) 7. Тома (6 октомври) 8. Матей – евангелист (16 ноември) 9. Яков Алфеев (9 октомври) 10. Юда Яковов, брат на ап. Якова от 70-те (19 юни) 11. Симон Зилот (10 май) 12. Матий – избран на мястото на отпадналия от апостолския лик Юда Искариот и запълнил числото на 12-те апостоли (9 август). Със специален статут се е ползвал Свети апостол Павел Първовърховни (29 юни).н Някои църковни историци го причисляват към групата на 12-те апостоли, други към групата на 70-те ученици.

YouTube

На 9 август почитаме паметта именно на Свети апостол Матий (Матия), който заел мястото на предателя Юда.

Свети апостол Матий е роден във Витлеем. След Възнесението на Иисус Христос, както обещал на тръгване, Светият дух ще слезе на Земята, за да осени неговите последователи и да ги напътства в техните бъдещи дела. Следвайки заръките на Иисус Христос, докато чакали Светият дух да се появи, Свети апостол Петър поел ангажимент да разреши друг въпрос. Кой да заеме мястото на Йуда, който предаде своя Учител за 30 сребърника, за да се сбъдне древното пророчество от Библията. Свети апостол Петър събрал 120 Христови последователи и им представил двама достойни мъже – Йосиф и Матий (Матия).

Чрез жребий един от тях двамата трябвало да стане част от най-близките и изтъкнати последователи на Христа. Жребият показал, че това е Матий. Слизайки на Земята, Светият дух осенил Христовите ученици под формата на огромни огнени езици. На мига те започнали да говорят множество чужди езици, които даже не били чували преди. Благодарение на тези езици те можели свободно да проповядват Словото Божие по целия свят. Осенен от чудото на Светия дух, новоизбраният апостол Свети Матий заминал за Антиохия и Сирия, после се отправил към градовете Тиан и Синоп в Кападокия. Бил заловен и затворен в тъмница, но своевременното застъпничество на Свети Андрей

Първозвани го освободило от затвора и Свети апостол Матий продължил да изпълнява своята Божествена мисия в Едеса, Амасия, Севастия, чак до Етиопия. Земните дни на Свети апостол Матий също завършили мъченически като на останалите апостоли. Той бил заловен и изтезаван от езичниците, а накрая го убили с камъни на 9 август през 63 година.

Имен ден празнуват Матей, Мати, Матьо, Матия, Матея.

Същите имена празнуват своя имен ден и на 16 ноември, когато почитаме паметта на Свети апостол и евангелист Матей.

Освен, че бил един от 12-те апостоли, Свети Матей е автор на първото Евангелие, в което описва живота и делата на Иисус Христос (Евангелие от Матей). Следващият апостол и евангелист е Свети Йоан.

Другите двама евангелисти, които обаче не са апостоли са Светите Лука и Марк.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе