Кметът инспектира работата по облагородяването на ж.к.“Орел“

Кметът на Община Разград д-р Валентин Василев, зам.-кметът Галина Георгиева провериха  изпълнението  на строително монтажните работи по проект  „Паркоустрояване на зелените площи в кв. „Орел“, град Разград“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

YouTube

На обектите при проверката присъстваха ръководителят на проекта Ивайло Ганев, технически персонал на изпълнителите и представители на фирмата изпълнител на строителен надзор. В момента успоредно се работи на двата обекта на интервенция –  обект „Междублокови пространства в кв. „Орел““ и обект „Южен парк в кв. „Орел“. В междублокови пространства на бл.№№1,2,3 се демонтират настилки и тече подготовка за полагане на подземна инфраструктура. На обект „Южен парк в кв. „Орел““ се изграждат нови алеи, положени са подземните комуникации и се изпълняват асфалтови работи.

По проекта ще бъдат рехабилитирани площи – 158 230.00 кв.м., ще бъдат затревени зелени площи, изградени нови и рехабилитирани съществуващи пешеходни алеи и тротоари, монтирано парково и градинско обзавеждане, изградено енергоспестяващо вътрешно-квартално осветление, вътрешно-квартални паркинги и улици.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе