НАП погва доходите на земеделците

Националната агенция за приходите започва проверки на всички доходи на земеделски стопани.

Целта е да се проследи дали те коректно обявяват приходите си от продажба на продукция, съобщава 24 часа.

YouTube

Преди ден от приходната агенция съобщиха, че около 50 000 стопани не са декларирали получените от тях субсидии в размер на общо 120 млн. лв. Данните били подадени от фонд “Земеделие”.

В НАП освен списък на фермерите с получени суми има и опис на площите или животните, за които се получават помощи. Така може да се направи прогноза вида на продукцията и ориентировъчните количества. След това по средните пазарни цени ще се пресметне доходът, който стопаните са реализирали.

Това означава, че трудно може да бъдат укрити суми от данъчните, казват експерти.

От следващата седмица приходната агенция започва и информационна кампания с всички нарушители. Ще бъдат организирани срещи с кметовете на общините с най-много нарушители. Консултации могат да се получат и на телефон 0700 18 700 на цената на един градски разговор от цялата страна.

От НАП са приготвили брошура за фермерите, която да бъде раздадена от кметовете. В нея припомнят, че доходите на тези, които са регистрирани като земеделски производители, включват полученото от стопанска дейност, от държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от европейските фондове.

Тези от тях, които не са избрали да бъдат търговци, когато сумират тези доходи, имат право да приспаднат 60% разходи за производство на непреработени продукти и 40% за преработени. Данъчната ставка върху общата годишна основа е 10%. Стопаните, които са регистрирани като физически лица, дължат авансов данък.

От НАП припомнят на стопаните също, че те са задължени да плащат осигуровки за пенсия и здравни вноски. Специално място в брошурата е отделено на механизма за обратно начисляване на ДДС, който е въведен за доставки на зърнени и технически култури. Стопаните се предупреждават също, че са длъжни да регистрират и отчитат всяка продажба чрез фискален апарат, освен ако не продават собствена продукция.

Тъй като предполагат, че може да има и фермери, които не знаят правилата и смятат, че субсидиите не се декларират, от НАП засега няма да налагат санкции.

Дава се възможност до 1 октомври да се подадат коригиращи декларации.

Ако и в нея обаче има непълни или неверни данни, ще се налагат глоби от 500 лв. за физическо лице и ще се плати дължимият данък с лихвите за забавянето.

Ако се установят такива случаи, наказанията ще бъдат в зависимост от размера на нарушението, тъй като имало и едри фермери, които са получили по 2 млн. лв. субсидия, а не са я обявили. Предполага се, че такъв размер на паричната помощ води и до солидни доходи от продажба на произведената с тях продукция.

Селскостопанските производители масово не плащали и осигуровки, въпреки че са в облагодетелстван режим- могат да се осигуряват върху 320 лв., заявиха за “24 часа” данъчни инспектори. При стартиралата проверка ще се търсят и тези дължими суми, които ще се съберат с лихвите и със задна дата.

По данни на земеделското министерство за стопанската 2016/2017 г. – тоест от 1 октомври 2016 г. до 30 септември 2017 г., регистрираните земеделски производители са 96 476, а към 30 август 2018 г. те са 92 666.

В момента при плащането на субсидии служебно не се удържа дължащият се данък, а той впоследствие трябва да бъде внесен от земеделеца. Възможно е обаче занапред да се обмислят законодателни промени, така че удръжката да се прихваща още преди изплащането на субсидията.

Доходите на регистрираните земеделски стопани се формират от извършваната от тях стопанска дейност и от държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от европейските фондове. Но те не са разглеждани като отделни видове доход, а облагането им зависи от това дали земеделецът е физическо лице, или е регистрирал фирма.

Фермерите могат да имат признати разходи до 60% за производство на непреработени продукти от селско стопанство. Изключение са доходите от производство на декоративна растителност.

40% може да са нормативно признатите разходи за доходи, придобити от преработени продукти и от производство на декоративна растителност.

В двата случая тези разходи се приспадат от придобития през годината доход от стопанска дейност, включително и субсидиите, без да е необходимо да доказват разходите си.

Фермерите, които са регистрирани като физически лица, дължат авансов данък. Срокът за внасянето е до края на месеца, следващ тримесечието на придобиването на дохода. За доходи, придобити през четвъртото тримесечие на годината, данък не се дължи.

Ако фермер е избрал да се облага като търговец, въпреки че не е такъв, данъкът се смята според Закона за корпоративното подоходно облагане. В случай че изберат облагане по този ред, фермерите трябва да го прилагат за срок, не по-кратък от 5 последователни данъчни години.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе