Кметът обеща на гражданите от кв. ”Добровски” площ за детска площадка

Кметът д-р Валентин Василев пое ангажимент пред граждани за стартиране на процедура по отделяне на имот от бившето СПТУ по строителство, за да бъде изградена детска площадка за нуждите на живущите в квартал „Добровски”. До това се стигна поради липса на общински терен в този квартал, тъй като същият е за индивидуално жилищно застрояване и няма общински имоти за озеленяване в т. число и за отдих и детски площадки.

На срещата с граждани от квартал „Добровски” присъстваха и председателят на Общински съвет – Разград Надежда Радославова, главният архитект Илин Солаков и директорът на Дирекция „Програми и околна среда” Недим Тахиров. Те обясниха пред гражданите своите становища. Има два варианта: да се преустроят прилежаща зелена площ към държавното училище Професионална гимназия по облекло „Станка Николица Спасо-Еленина” или част от двора на бившето СПТУ по строителство „Майстор Манол”, което е общинско.

YouTube

 

И двете процедури са тежки, каза д-р Валентин Василев, а експертите от екипа му обясниха, че процедурата за отреждане на имота е свързана с изготвяне на планове за регулация и застрояване и изготвяне на инвестиционен проект, след което ще се изискват становища на държавни и местни компетентни органи и цялата документация ще се внесе в Министерство на образованието за съгласуване и одобряване. Изграждането на площадката може да се реализира след получено положително становище от Министерството на образованието. След като се обособи имотът, Общината поема ангажимента да изгради детска площадка отговаряща на всички изисквания. За държавното училище процедурата също е тежка. За нея процедурата следва да се придвижи от Областна администрация, след одобряване от Министерство на образованието да се прехвърли на Община Разград. Но тъй като становището на училището е да се запази теренът като собственост на учебното заведение, тъй като имат бъдещи инвестиционни намерения, това предполага несигурност за бъдещо изграждане на детска площадка там.

В рамките на своята компетентност кметът на Община Разград д-р Валентин Василев пое ангажимент да задвижи процедурата за терена на общинското училище.

 

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе