Екипът на Областния информационен център представи новата брошура за проекти в Разград и регона

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

На среща с представители на местни и регионални медии екипът на Областния информационен център (ОИЦ) – Разград представи новата печатна брошура за проекти в региона, подкрепени от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Изданието включва информация за над 50 местни проекта, финансирани по оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони. С написаното ОИЦ целѝ да популяризира постигнатото с евросредства в Лудогорието и да помогне на предприемчивите читатели да подготвят качествени и устойчиви проекти.
Електронен вариант на книжката може да бъде изтеглен оттук: www.eufunds.bg/index.php/bg/razgrad

В момента се заснема и видеофилм за успешните проекти в областта, който ще бъде готов до края на месеца.

Участниците в срещата се запознаха с напредъка по изпълнението на европрограмите в Лудогорието. От началото на програмния период 2014-2020 по оперативните програми в Разградска област са сключени 130 договора за безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 74 263 210 лева. Реално изплатените средства по тях достигат 30 276 886 лева. Програмата за развитие на селските райони финансира 93 договора с обща стойност на одобрената субсидия 30 893 102 лева.

ОИЦ – Разград анонсира и втората за годината информационна обиколка в общините от Лудогорието. На срещите ще бъдат представени актуалните и предстоящи възможности за кандидатстване по европрограмите до края на годината. Поканени са представители на широката общественост ‒ местни власти, институции, учебни заведения, читалища, библиотеки, неправителствени организации, фирми, земеделски производители, граждани и медии. В информационните събития, заедно с екипа на ОИЦ ще се включи и експерт от Националната служба за съвети в земеделието – офис Разград.

Информационните срещи в общинските центрове ще се състоят в периода от 9 до 31 октомври 2018 г., както следва:
• Цар Калоян, 9 октомври (вторник) от 14:00 ч., Народно читалище „Съзнай себе си”;
• Лозница, 11 октомври (четвъртък) от 14:00 ч., Център за социална рехабилитация и интеграция;
• Кубрат, 16 октомври (вторник) от 14:00 ч., Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий”;
• Самуил, 18 октомври (четвъртък) от 14:00 ч., Народно читалище „Христо Ботев”;
• Завет, 23 октомври (вторник) от 14:00 ч., Заседателна зала на Общинския съвет;
• Разград, 25 октомври (четвъртък) от 14:00 ч., Младежки клуб на Средношколско общежитие
(Зайо Байо) в гр. Разград;
• Исперих, 31 октомври (сряда) от 14:00 ч., Заседателна зала на Общинския съвет.

На пресконференцията бе представена и провеждащата се до края на октомври национална кампания на мрежата от 28 информационни центъра за ЕСИФ в България „Бъдеще на Кохезионната политика на ЕС”. Целта на инициативата е популяризиране на новата Многогодишна финансова рамка (МФР) 2021-2027 г. на Европейския съюз и на предложената от Европейската комисия законодателна рамка за новия програмен период. В рамките на кампанията ще бъде отбелязана и 30-та годишнина на Политиката на сближаване на Европейския съюз.

Като част от националната инициатива, на 25 октомври 2018 г., ОИЦ – Разград ще проведе в областния център отворен дебат „Граждански диалог” за приноса и потенциала на политиката за сближаване на ЕС. В него ще вземат участие настоящи и потенциални бенефициенти на средства от европрограмите, медии, представители на бизнеса, местните власти и академичната общност, граждани. По време на кампанията ще бъде направено анкетно проучване за политиката на сближаване на ЕС в България.
Анкетната карта в електронен вариант може да бъде изтеглена оттук: www.eufunds.bg/index.php/bg/razgrad , и да се изпрати попълнена на адрес: [email protected] или на място в офиса на ОИЦ.

В края на срещата журналистите узнаха, че ОИЦ – Разград и тази година се включва в инициативата „Мениджър за един ден” на JA Bulgaria (Джуниър Ачийвмънт България). ОИЦ е обявил няколко „свободни” позиции „Експерт по европейски програми и проекти” за еднодневен стаж на ученици и/или студенти, който ще се проведе на 30 октомври 2018 г.
Желаещите могат да кандидатстват в специално създадната електронна платформа, на адрес: mfd.jabulgaria.org/jobs/view/1508

Областен информационен център – Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе