Областният съвет се запозна с Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018-2030 г.

Заместник областният управител на област Разград Нурие Црънгалова откри и ръководи заседанието на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия. То бе свикано от Областния управител Гюнай Хюсмен, за да се запознаят членовете на съвета с Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018-2030 г., както и да обсъдят потребностите и възможностите за обучения на доброволците от доброволческите формирования.

YouTube

Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018-2030 г. бе представена от директора на РД“Пожарна безопасност и защита на населението“-Разград комисар Емилиян Станев. Визията на стратегията е насочена към осигуряване на устойчива и по-безопасна среда на живот за населението на Република България. Тя отчита статистически данни и тенденции в глобален мащаб по отношение на пораженията от бедствия. Според тях в периода 2008-2017 г. щетите са на стойност 1,65 трилиона долара, засегнати са 1,9 милиарда човека, а загиналите са 0,6 милиона. За България няма достатъчно систематизирана информация, използва се информация от система, поддържана от белгийски изследователски център. Според нея от 1916 до 2017 г. в страната ни са станали 53 големи бедствия – наводнения, земетресения, бури, екстремни температури, пожари, свлачища, транспортни и индустриални инциденти, при които са загинали 477 човека. Стратегията отчита и подкрепата, която страната ни получава при подобни инциденти от фонд „Солидарност“ на ЕС през последните години, тя е на стойност близо 40 млн. евро, щетите са за 1 млрд евро. Комисар Станев обяви и четирите стратегически цели, които са описани в документа, изпълнението на които се очаква до доведе до ограничаване на нови и намаляване на съществуващите рискове от бедствия с цел постигане на устойчивост. Директорът на пожарната служба коментира и връзката на Стратегията с областните и общински планове за защита при бедствия, програми за намаляване на риска от бедствия и годишни планове.

Началник сектор „Превантивна и контролна дейност в РД“Пожарна безопасност и защита на населението“ главен инспектор Михаил Генчев представи състоянието на доброволческите формирования. В страната те са 231 с 3094 доброволци. В област Разград формирования има и в седемте общини, доброволците са общо 90: 10 в Разград, 15 в Кубрат, 13 в Завет, 25 в Исперих, 10 в Самуил, 14 в Лозница и 3 в Цар Калоян. 89 от тях са преминали първи модул на обучение, 84 – втори, 58 – трети модул. Част от доброволците са участвали и в три съвместни пожаро-технически занятия през тази година – в Самуил, Цар Калоян и Разград.  Главен инспектор Генчев уточни, че огнеборците от Разградско работят и с ученическите отряди „Млад огнеборец“ с перспектива възпитаниците им след време да проявят интерес или към тяхната професия или към включване в доброволческите формирования. Генчев представи и обучителните центрове, в които се подготвят доброволците.

 

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе