Ръст при учителските заплати от 2019 г.

От 1 януари 2019 г. стартовата учителска заплата се увеличава от 760 на 920 лв. Целта е учителската професия  да стане по-атрактивна за младите, поради повишаващата се средна възраст на учителския състав и трудностите на сектора да привлече висококвалифицирани и амбициозни хора.

Въпреки че увеличенията през последните години са значителни, сравнението със средната заплата и с минималната работна заплата показват, че кой знае какво движение в съотношението между отделните заплати няма. Дори предстоящото увеличение ще доведе до съотношение между стартовата учителска заплата и минималната заплата за страната от 1,64 към 1, при 1,61 към 1 през 2013 г. 

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе