Все повече българи теглят кредит, за да обединят дълговете си

В периода май – октомври 2018 г. беше отчетен значителен ръст от 19.2% на средната сума на заявленията за кредити за обединяване на задължения в сравнение със същия период на 2017 г.

Това е знак, че финансовата култура на българите се повишава и хората управляват по-умело личните си финанси.

YouTube

Също така беше отчетен и ръст от 11,1% на годишна база на средната сума на заявленията за ремонт на дома и от 13,83% в сумата на молбите за покупка на мебели. Тези ръстове могат да бъдат обяснени с летния сезон, когато много хора обновяват домовете си.

През последните шест месеца средната сума на всички заявления за потребителски кредити нарасна с 12,8% на годишна база до 6 325 лева, което е резултат от нарастващата увереност на хората за бъдещето и повишения и стабилен стандарт на живот. Това показва седмото издание на обзора „Потребителският кредит на българина“ от БНП Париба Лични Финанси.

Средната сума на заявленията за кредити за консолидация достигна рекордните 8 488 лева.

В периода май – октомври 2018 г. българите кандидатстваха за потребителски кредити за обединяване на задължения на средна стойност 8 488 лева. Това е най-високата средна сума от заявленията за проектите от топ 10, подадени към БНП Париба Лични Финанси. Ръстът от 19,2% в сравнение със същия период на миналата година е ясен знак, че финансовата грамотност на българите нараства и, че хората много по-добре разбират различните финансови продукти и техните предимства.

Тази тенденция се потвърждава и от факта, че през последните три години средната сума на заявленията за обединяване на задължения нарасна с близо 60%.

Кредитът за обединяване на задължения е добър пример за инструмент за оптимизиране на семейния бюджет.

Например, ако клиентът има потребителски кредит и е взел 2-3 стоки на изплащане, трябва да плаща всеки месец три вноски към три различни финансови институции на различни дати и за всяка от тях се плаща банкова такса. Освен това тези три кредита са договорени при различни условия и така за хората е по-трудно да управляват семейния си бюджет. С обединяването на задълженията клиентите могат да изплатят всички свои предишни задължения със само един кредит към една финансова институция. Обикновено това става и при по-изгодни условия в сравнение с периода, когато кредитите са били изтеглени. Друго предимство е, че клиентите плащат само една вноска и съответно само една такса за превод.

За обединяване на задължения кандидатстват основно клиенти, които нямат проблеми при обслужване на кредитите си, а съществена част от тях са хора с добър опит в ползването на кредитни продукти и с нови планове, за които им е необходим финансов ресурс при изгодни пазарни условия.

Лятото подкрепи кредитите за ремонт на дома

Най-често българите кандидатстват за потребителски кредити за ремонт на дома, като 36,6% от заявленията бяха за финансиране на такива проекти. Както и при другите потребителски кредити, средната сума на заявките за ремонт нарасна и достигна 6 185 лева, което е ръст от 11,1% на годишна база. В периода май – октомври 2018 година хората кандидатстваха за по-големи кредити и за покупка на обзавеждане. Средната сума на молбите нарасна с 435 лева, или 13,8%, и достигна 4 254 лева.

Двуцифреният ръст на средните суми на заявленията за финансиране на ремонт на дома и за покупка на мебели може да се обясни с лятото, което е активният сезон за подобрения в дома, както и с повишения стандарт на живот.

Трите топ проекта – ремонт на дома, обединяване на задължения и покупка на употребяван автомобил, формират 78,8% от всички заявления за потребителски кредити. Сред топ 10 на проектите са и пари в брой, лечение, ремонт на автомобил, семейни тържества и образование.

Средната сума на молбите за потребителски кредити нарасна с 12,8%

С ръста на икономиката, нараства и средната сума на заявленията за потребителски кредити. През последните две години ръстът на годишна база е около 10%.

Новото издание на обзора „Потребителският кредит на българина“ отчита ръст от 12,8% на средната сума на молбите за потребителски кредити в сравнение с периода май-октомври 2017 г. Според експертите на компанията това е положителен знак, че нараства потреблението. Също така показва, че българите са по-оптимистично настроени за бъдещето си и, че имат увереност в стабилността на повишения стандарт на живот, който би позволил спокойното обслужване на по-големи потребителски кредити.

Заявленията с най-голяма средна стойност бяха подадени в Русе

Новото издание на обзора „Потребителският кредит на българина“ показва, че заявленията с най-голяма средна стойност бяха подадени в град Русе – 7 709 лева. София, където бяха подадени 22,4% от молбите, е на второ място със средна стойност 7 245 лева. Заявленията за най-малки суми бяха подадени в Разград – 5 126 лева.

Средната сума на онлайн заявленията нарасна с 9%

Наблюдава се постоянно висок интерес и към алтернативните канали за кандидатстване. Хората ги използват все по-често и средната сума на молбите постоянно нараства. В периода май-октомври 2018 г. 65,8% от молбите за потребителски кредити от БНП Париба Лични Финанси са били подадени онлайн или по телефона.

Средната сума на онлайн молбите е 5 765 лева, което е ръст от 9% в сравнение с година по-рано. Това показва, че българите оценяват удобството да попълнят заявката си по всяко време от всяко място.

Интересен тренд е, че близо 52% от хората на възраст над 50 години използват алтернативни канали, за да подадат молбите си. Това показва, че противно на широко разпространеното схващане, тези хора са активни онлайн потребители и са дигитално грамотни. Също така, те подадоха и онлайн заявленията с най-висока средна стойност – 7 305 лева. На второ място са 40-49 годишните, които кандидатстваха онлайн за потребителски кредити на средна стойност 7 127 лева.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе