Вижте как да се предпазите от пожари в бита през зимата

Ето някои практични съвети, които са полезни за недопускане на пожари през отоплителния сезон или поне за намаляване на тяхната честота:

  1. Отоплителните уреди и съоръжения трябва да се проверяват и при необходимост да се ремонтират за осигуряване на пожарната им безопасност;
  2. Трябва да се използват само стандартни и технически изправни отоплителни уреди;
  3. Комините и димоотводните тръби трябва да се почистват от сажди и отлагания в началото на отоплителния период и периодично при необходимост, като се вземат мерки за пожарна безопасност;
  4. Комините, предвиждани за скари, фритюрници и други подобни, трябва да се осигуряват с негорими мастни филтри (мазниноуловители), които се почистват периодично съгласно инструкциите на производителите;
  5. Сушенето и поставянето на материали и оборудване върху уреда и на разстояние, по-малко от определеното в инструкциите на производителите, не трябва да се допуска;
  6. Категорично е забранена употребата на леснозапалими и горими течности за разпалване на огъня при използване на печки с твърдо гориво за отопление;
  7. Повторното запалване на печки с течно гориво, преди те да са се охладили е абсолютно недопустимо;
  8. Не трябва да оставяте без наблюдение печки с твърдо, течно и газово гориво, както и други отоплителни уреди (с изключение на тези с автоматичен режим на работа);
  9. Не трябва да разполагате локални отоплителни уреди и димоотводните им тръби на разстояние по-малко от 0,5 m от горими материали.
  10. Да не се предприема принудително възпламеняване на горимите отлагания по комините и вентилационните въздухопроводи с цел да бъдат почистени по този начин.

Спазването на тези елементарни правила ще осигури безопасността в помещенията, където живеете, работите или пребивавате.

YouTube

При отопление с твърдо гориво трябва да се знае, че неизползваните дълго време комини може да са повредени – с наличие на пукнатини по тях, липсващи или повредени контролни вратички и розетки.

Използването на електрически отоплителни уреди може да доведе до претоварване на електрически инсталации.

При използване на газови отоплителни уреди е необходимо да се спазват указанията на производителя, а бутилките да се зареждат само в специално устроените за целта места.

При възникване на проблемни въпроси, свързани с осигуряването на пожарната безопасност през отоплителния сезон, граждани, фирми и организации могат да се обръщат към Районната служба за пожарна безопасност и защита на населението за консултации.

При пожар незабавно се обадете на тел. 112!

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе