Добро партньорство по Проект „Ученически практики“

НПТГ „Ш. Петьофи“ продължава работата по проект BG05M2OP001-2.006-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 1“.

От месец октомври 10 ученици работят на реални работни места в четири фирми – „ДРУЖБА“ АД, „БАЛКАНФАРМА-РАЗГРАД“ АД, „112 БГ“ ООД и „ГХ ТРЕЙД“ ЕООД. Под ръководството на своите наставници в рамките на 240 часа ще усвояват знания и умения по специалностите „Системно програмиране“, „Компютърна техника и технологии“, „Компютърни мрежи“ и „Мехатроника“. Работата във фирмите ще продължи до средата на месец декември.

YouTube

В началото на месец юли в НПТГ „Ш. Петьофи“ успешно приключиха практиката 33 ученици, които получиха сертификат и стипендия.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе