Ново 20: Колите без винетка да нямат право да минат технически преглед

Колите, които са „заловени“ без платена винетка, няма да бъдат допускани до периодичен технически преглед, докато собственикът ѝ не се издължи на държавата. Освен това такива автомобили няма да бъдат пускани от митниците да преминат границата на страната.

Това са част от предложенията на Станислав Иванов и група депутати от ГЕРБ за промени в Закона за движението по пътищата. Измененията, които те предлагат, са свързани с въвеждането на новата смесена система за пътни такси от догодина и контролът за спазването ѝ, информира news.lex.bg.

YouTube

Идеята на законопроекта е хванатите без платена винетна такса хора да не бъдат автоматично глобявани, а да им се дава шанс да си платят. Шофьорът може да плати в брой или с карта още на мястото на проверката като той трябва да бъде изрично уведомен за тази възможност. Ако нарушението се установи чрез електронната система за събиране на пътни такси, възможността за плащане се предоставя с връчването на акта, предвижда още проектът.

Ако акт вече е съставен, по него не се издава наказателно постановление. Плащането на пътната такса ще води до освобождаване от административнонаказателна отговорност и това изрично е записано в проекта.

Иначе глобата за каране без винетна такса е 300 лв. Ако обаче колата е с нечетлив или закрит по какъвто и да е начин регистрационен номер, глобата скача на 500 лв. Към момента Законът за движение по пътищата предвижда, че карането без платена пътна такса води и до временно спиране на колата от движение за до един месец. Като в проекта се предлага тази принудителна административна мярка също да се отменя с плащането на дължимата такса.

Вносителите посочват, че мерките за гарантиране на събирането на пътните такси следва да бъдат прилагани балансирано и да не затрудняват гражданския оборот и свободата на движение.

„Затова, в случаите, в които засегнатото от принудителна административна мярка лице оспорва съществуването на неизпълнено задължение за заплащане на пътна такса, следва да му бъде предоставена възможност да освободи пътното превозно средство, като заплати съответната такса, предвидена от Закона за пътищата съобразно вида на превозното средство. Тази възможност позволява да не се спират от движение пътни превозни средства в спешни случаи или когато водачът или собственикът следва да спазят определен график, като същевременно интересът на държавата от събиране на пътната такса бъде гарантиран“, се мотивират вносителите.

В проекта изрично е посочено, че карането без платена пътна такса на една кола в рамките на един календарен ден се приема за едно нарушение, ако бъде установено и на следващия ден – за второ.

Вносителите правят промяна във философията на закона – че отговорност носят водачът и физическите лица – собственици на автомобила, които са наредили или допуснали извършването на нарушение. „Този подход не е подходящ при задължението за заплащане на пътни такси“, заявява те. И обясняват, че то има строго фискален характер, като отговорността за неизпълнението трябва да може да бъде понесена от този, който извлича облага от нарушението. „В този случай облагата е избягването на разходи за заплащане на пътни такси и тя може да бъде в полза на юридическото лице – собственик на пътното превозно средство – и за такъв собственик трябва да бъде предвидена възможността да му бъде наложена имуществена санкция“, пише в мотивите.

С промените се въвежда оборима презумпция, че колата е шофирана от собственика ѝ. Ако до 7 дни, след връчването на акта за установяване на нарушение или електронния фиш собственикът подаде декларация, в която посочи кой е карал колата му без да плати винетна такса, той се освобождава от отговорност.

източник: dnevnik.bg

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе