Над 60 сигнала за слаб ток във вилната зона на Разград

Областният управител Гюнай Хюсмен, кметът на Разград д-р Валентин Василев и ръководството на „Електроразпределение Север“ обсъдиха проблеми с ел. захранването във вилната зона край Разград.

Живущи в извънурбанизираната територия са поставили проблемите си с ниското напрежение в имотите си и пред електроразпределителното дружество, и пред общинската и регионалната власт. Лично ги сподели и представител на собствениците на имоти в района Валентин Вълчев. Само в Областна администрация-Разград сигналите са над 60.

YouTube

На срещата в кабинета на г-н Хюсмен председателят на УС на „Електроразпределение Север“ Николай Николов, членът на УС Красимир Иванов и директорът на дирекция Красимир Минев обясниха, че пречка пред дружеството за извършване на ремонтни дейности е фактът, че имотите са в извънурбанизирана територия, а елмрежата не е тяхна собственост. Тя е изградена през 70-те години чрез кооперации между граждани, създадени специално по този повод и след това закрити.

Главният архитект на община Разград  Илин Солаков разясни възможностите за строителство на ел. мрежа в територии в извънурбанизирана зона, който е един от основните проблеми. Участниците в работната среща се обединиха около две идеи. Екипите на „Електроразпределение Север“ ще посетят района, за да се установят проблемните участъци и да се ремонтират съоръженията с цел осигуряване на нормално електроподаване, след което дружеството ще продължи с процедури по изграждане на мрежа за ниско напрежение, където е необходимо след изготвяне на парцеларни планове. Посещенията ще се извършат след подаване на сигнали от граждани на телефон 0700 1 6161 и на e-mail: [email protected].

Пред ръководството на „Електроразпределение Север“  кметът д-р Валентин Василев постави въпроса за подаване на ниско напрежение и в по-малки селища от общината, проблемът поставили жители на общината по време на срещите му по населени места.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе