Родители подарили на малкия си син…

Родители подарили на малкия си син барабан.

След два дена дива експлоатация, най-мъдрия
сред съседите прошепнал на детенцето:

– Знаеш ли какво има вътре?

Върни се горе