3D-принтер и очила за виртуална реалност ще покаже ВСУ „Черноризец Храбър“ в Разград

3D-принтер, очила за виртуална реалност, учебен софтуер за психодиагностика, модерна строителна апаратура и образователни похвати в обучението по криминалистика са само част от демонстрациите, които ще покаже Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ на Кандидатстудентската борса 2019 в Разград. Събитието е организирано от Регионалното управление на образованието в града и Община Разград, съвместно с Център за ученическо техническо и научно творчество и ще се проведе на 26 и 27 март в Общинския културен център.

Варненският свободен университет ще представи пред кандидат-студентите иновативните програми за обучение в бакалавърски и магистърски програми, които подготвят младите хора за професиите на бъдещето.

YouTube

Кандидатстудентската кампания на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ за учебната 2019/2020 г. стартира с прием в 10 професионални направления – „Администрация и управление“, „Икономика“, „Икономика и компютърни науки“, „Психология“, „Политически науки“, „Право“, „Национална сигурност“, „Архитектура, строителство и геодезия“, „Изобразително изкуство“ и „Танцово изкуство“. Предлагат се 20 бакалавърски и 47 магистърски програми в редовна и задочна форма, а също и дистанционно обучение. 25 са специалностите, които се изучават на английски или руски език.

Ексклузивните програми са разработени в партньорство с бизнеса, браншовите организации и местните власти, съобразно потребностите и възможностите за професионална реализация на студентите.

По време на изложението в столицата на Лудогорието абитуриентите могат да се запознаят с плановете за развитие, разработени от университета, които показват в линия на времето образователните степени и възможностите за професионална реализация. Специално внимание ще бъде отделено на стипендиантската програма „Аз ще уча и ще успея в България“, която висшето училище реализира за 11 поредна година. Тя дава възможност на 20 бъдещи студенти да започнат обучението си в избрана от тях специалност и покрива 100% от годишната такса за обучение в първи курс.

С особен интерес се очакват демонстрациите на образователен софтуер и модерна апаратура, която използват в обучението си студентите от ВСУ „Черноризец Храбър“. Професионалното направление „Архитектура, строителство и геодезия“ ще даде възможност на бъдещите специалисти да работят с термо-визионна камера, да разберат как със склерометър могат по безразрушителен метод да определят якостта на бетона, да премерят различни процеси в строителството с влагомер и шумомер.

Катедра „Информатика“ ще представи естествен потребителски интерфейс и ще направи демонстрации в 3D-принтирането. Катедрата ще покани най-добрите ученици в областта на информационните технологии и програмирането на летен лагер „BlueCamp2019@VFU“, който от 13 до 23 юни т.г. ще обедини компютърните технологии и биомедицинските изследвания.

Катедра „Психология“ ще покаже пред младите хора образователен програмен продукт за психодиагностика, а направление „Национална сигурност“ ще демонстрира дейностите по криминалистика.

По време на кандидатстудентската борса в Разград, бъдещите студенти могат да направят виртуална разходка в специализираните кабинети, залите и кампуса на университета с VR-очила.

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ обучава студенти и докторанти от пет континента. Бъдещите специалисти от Европа, Азия, Африка, Австралия и Северна Америка предпочетоха университета, който се утвърди като международна образователна площадка за трансфер на знания, съвременни компетенции, научни изследвания и дигитални технологии. Интересът на младите към висшето училище е породен от тясната връзка на образователния процес с потребностите на бизнеса и пазара на труда у нас и в международен план.

Университетът е акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерския съвет с най-високата оценка сред частните висши училища в страната.

Кандидат-студентите могат да получават информация за специалностите, сроковете, условията за прием, както и да подават документи за кандидатстване по време на Кандидатстудентскатаа борса в Разград.

А също и на:

тел. 052 355 106, email: [email protected]

www.vfu.bg

Още информация и снимки може да намерите на:

www.vfu.bg и на

https://www.facebook.com/VarnaFreeUniversity/

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе