– Редник Георгиев, можете ли да плувате?

– Редник Георгиев, можете ли да плувате?
– Тъй вярно, господин старшина!
– Къде се научихте?
– Във водата, господин старшина

Върни се горе