Близо 70 човека измериха чистотата на белите си дробове в кампанията „Здраве за белите дробове без тютюн“

КампанияЗдраве за белите дробове без тютюнорганизираха Регионална здравна инспекцияРазград, Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център към него.

YouTube

Спри сега за по-добро здраве утре“  казахадоброволците към Младежкия съвет по наркотичнивещества в превантивна кампания посветена на 31 май-Световен ден без тютюн. Те раздадоха над 100 балона с послания, стикери и флаери посветени натемата. Освен това приканваха минаващитеграждани да измерят количеството въглероденмонооксид в издишания от тях въздух, измерванетоправеха експертите от Регионалната здравнаинспекция.

68 лица на възраст от 16 до 70 – годишна възраст севъзползваха от предоставената възможност заизмерване на въглероден монооксид в издишаниявъздух и количеството на карбоксихемоглобин в кръвта чрез апарат Smoker Lyzer. Гражданите сеинтересуваха още от Кабинета за консултиране и  отказването от тютюнопушенето. Разпространенибяха здравноинформационни материали, относнонегативните здравни последици оттютюнопушенето.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе