Работодателите може да получават до 10 000 лева, ако назначат човек с увреждания

Работодатели могат да получат до 10 000 лв., за да приспособят едно работно място за човек с трайни увреждания в трудоспособна възраст. Същата сума може да бъде отпусната и за оборудване на всяко ново работно място, съобразно заболяването на работника. Тези стимули са заложени в Националната програма за заетост на хората с увреждания, която беше одобрена днес от Националния съвет за хората с увреждания.

Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика.

YouTube

По нея с до 10 000 лв. ще се финансират и проекти за осигуряване на достъп до съществуващи или разкривани нови работни места за хора с трайни увреждания в трудоспособна възраст.

Кандидатите ще подават предложенията си до Агенцията за хората с увреждания. Получилите финансиране трябва да запазят заетостта на наетите хора за не по-малко от 36 месеца след сключването на договора за предоставяне на средствата. По програмата ще се отпускат и средства за квалификация и преквалификация, както и за обучение за професионално и служебно развитие на хора с увреждания. За тази цел работодателите ще могат да получат до 200 лв. за един работник.

На днешното си заседание Националният съвет за хората с увреждания е разгледал още няколко проекта на нормативни актове, чиято цел е насърчаването на заетостта на хората с увреждания. Сред тях са методика за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания; методика за финансиране на целеви проекти на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания; методика за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания; и методика за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания на културни, исторически и спортни обекти.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе