Разградската полиция е разкрила 75 престъпления през Май

За месец Май 2019 г., регистрираните криминални престъпления на територията на ОДМВР Разград са 90.

Коефициентът на престъпност за м.май или брой престъпления на 100 хил. души е 69.70 престъпления, което е с почти 20 престъпления по-малко от 2018 г.

Разкрити са 44 от регистрираните през месеца престъпления, което е 48,89% разкриваемост. През периода са разкрити и 31 престъпления от минал период.

Престъпленията против личността за месец май са 7,а разкритите от тях са 2, което е 22,22% разкриваемост.

Престъпленията против собствеността са 24 и са с относителен дял от 26,7%, спрямо общия брой регистрирани криминални престъпления за периода.

При кражбите намалението е с 8 престъпления или 35%. 15 са извършените през месеца кражби. Намалението при домовите кражби е със 60%. Регистрирани са 2 домови кражби за месеца. Взломните кражби са 3. Разкрити са 4 от извършените през месеца кражби или 26,67% разкриваемост. Общо през месеца са разкрити 11 кражби, 4 от регистрираните през периода и 7 от минал период. Процентът на разкриваемост, спрямо регистрираните кражби с неизвестен извършител е 26,67%. 4 са разкритите кражби, с неизвестен извършител при регистрирането през месеца.

През м.май са регистрирани 2 измами. Няма регистрирани телeфонни измами за месеца.

Най-висок дял от 32% спрямо общия брой регистрирани през периода имат общоопасните престъпления. За месец май те са 29. По видове общоопасни престъпления разпределението е следното:

С най-голям относителен дял в тази група престъпления са тези с използване чужди регистрационни номера на МПС-чл.345 от НК – регистрирани са 19 бр.

При престъпления, свързани с притежание и разпространение на наркотични вещества. Регистрирани са 4 престъпления по линия „Наркотици“, както и 3 престъпления за управление на МПС след употреба на наркотици.

Палежи – ръст с 200% се отчита при палежите през месеца. Регистриран са три палежа, като за 2018 г. е бил 1. И трите палежа са причинени по непредпазливост.
Няма регистрирани посегателства спрямо МПС.

Образувани са 15 бързи производства за управление на МПС след употреба на алкохол над 1,2 промила, престъпление съставомерно по чл.343б от НК.

Установените извършители на регистрирани през периода престъпления са 41. Общо през месеца са разкрити 78 престъпления, а установените извършители са 77(вкл. регистрирани през предходни периоди).
33 лица са били задържани в поделенията на ОДМВР Разград за срок до 24 часа на основание чл.72, ал.1 от ЗМВР.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Присъедини се към нашите Facebook групи

Новини Разград
Новини Завет
Новини Исперих
Новини Кубрат
Новини Лозница
Новини Цар Калоян
Новини за Лудогорец
ЖК "Орел" - гр. Разград
кв. Бели лом - Разград
ЖК "Освобождение" - Разград
Новини - Североизточна България
Пътна обстановка и ПТП-та в област Разград
Върни се горе