Мерки за пожарна безопасност през жътвената кампания

снимка: Papalin4o Photography

С настъпването на етапа „восъчна зрялост“ в житни култури, високите дневни температури и честите засушавания водят до увеличаване опасността от пожари. При възникване на пожари в тези условия, горенето се характеризира с голяма скорост на разпространение. Това означава, че всяко запалване може да обхване големи площи от реколтата и да унищожи селскостопански машини. Не са редки и случаите, когато пожари в сухи треви и стърнища обхващат горски масиви и полезащитни пояси, или намиращи се в непосредствена близост сгради.

Поради това юридическите и физическите лица, осъществяващи дейности в земеделските земи при започване на жътвата трябва да предприемат необходимите мерки за направа на противопожарни ивици покрай горски насаждения, сметища, пчелини, гробищни паркове, автомобилни пътища от републиканската и общинска пътна мрежа, както и от огради на газоразпределителни и катодни станции, кранови възли и съоръжения на магистралните газопроводи, газостанции, бензиностанции и други обекти.

YouTube

Много често се пренебрегва забраната за палене на стърнища, сухи треви, слогове и крайпътни ивици. Наред с възникването на пожари обаче съществува опасност и от задимяване на пътища, с което се създава и непосредствена опасност за пътно-транспортни произшествия.

Пожарникарите призовават стопаните на земеделски земи, физическите и юридически лица, имащи пряко и косвено отношение към жътвената кампания, към по-висока отговорност при изпълнение на дейности в близост или в житните масиви за недопускане възникването на пожари в тях, както и да спазват правилата, свързани с пожарната безопасност през жътвената кампания:

– Не паркирайте превозни средства и не ги оставяйте да нощуват в близост до посевите или до вече складиран фураж;

– Спазвайте поставените предупредителни и забранителни знаци покрай посевите през периода от восъчна зрелост до прибиране на реколтата;

– Не използвайте огнестрелно оръжие и сигнални ракети в района на неожънати масиви и фуражните площадки;

– Спазвайте правилата за пожарна безопасност при извършване на земеделска и друга дейност;

– Не допускайте паленето на открит огън и тютюнопушене в посевите, площадките за зърно, складовете за зърно и фураж и до вече ожънати масиви на по-малко от 50 метра до тях;

– Абсолютно е забранено паленето на стърнищата след прибиране на реколтата.

– Поддържайте в изправност използваната от вас техника, като не създавате условия за възникване и разпространение на пожар в съседни земи, гори, съоръжения и обекти;

– Сигнализирайте съответните държавни органи при нарушение правилата за пожарна безопасност от граждани и лица, от ведомства и организации, работещи в близост до посеви, площадки за съхранение на зърно и складове за фураж;

– При пожар веднага съобщете на тел. 112 /Единния европейски номер за спешни повиквания/, като определите по възможност най-точно местоположението на пожара. Обажданията на този телефон са безплатни. Припомнете си за забелязано от вас човешко присъствие в района на пожара – хора, облекло, моторни превозни средства. Ако разполагате с подръчни средства и необходимите умения за това, можете да се опитате да гасите пожара. Изчакайте пристигането на пожарникарите, които разполагат с необходимото оборудване и опит, окажете им нужното съдействие!

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе