Социалната пенсия за старост става 132,74 лв. месечно

Определен е нов размер на социалната пенсия за старост – 132,74 лв. месечно, считано от 1 юли 2019 г., информират от НОИ.

Спрямо това ще се определят и нови размери на всички пенсии, несвързани с трудова дейност.

YouTube

Съгласно чл. 10 от Закона за бюджета на ДОО за 2019 г., считано от 01.07.2019 г. се увеличава и минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване на 219,43 лв.

На основание от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, считано от 01.07.2019 г. всички пенсии от трудова дейност, отпуснати с начална дата до 31.12.2018 г. ще бъдат увеличени с 5,7 на сто. Преизчислението ще се извърши с новата по-висока тежест с процент 1,2 за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж.

Съгласно изменената разпоредба от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, от 01.07.2019 г. максималният размер на получаваните една или повече пенсии, без добавките към тях, е 1 200 лв. ( 40 на сто от 3 000 лв.- максимален осигурителен доход за 2019 г.), както за пенсиите, отпуснати с начална дата след 30.06.2019 г., така и за пенсиите, отпуснати с начална дата до 01.07.2019 г.

В случаите на служебно преизчисляване или определяне на нов размер на пенсиите не се изпращат разпореждания на лицата. Пенсионерите могат да се информират за тях чрез електронната услуга на НОИ „Справка за издадени пенсионни разпореждания“, която се достъпва чрез интернет страницата на института с въвеждане на ПИК и ЕГН или като заявят безплатното получаване на екземпляр от разпореждането в съответното териториално поделение на НОИ.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе