Проведе се заключителна пресконференция по проект „Паркоустрояване на зелените площи в кв. „Орел“, град Разград“

Днес (2 юли) в зала 102 в административната сграда на Община Разград се проведе заключителна пресконференция по проект „Паркоустрояване на зелените площи в кв.“Орел“, град Разград“, финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, с бенефициент Община Разград. Общата стойност на проекта е 5 948 844,51 лв., от които 5 056 517,83 лв. европейско и 892 326,68 лв. национално съфинансиране. На нея присъстваха кметът д-р Валентин Василев и заместниците му Галина Георгиева и Ердинч Хасанов, председателят на ОбС Разград Надежда Радославова, общински съветници, граждани и журналисти.

Ръководителят на проекта Ивайло Ганев представи основната цел, която е подобряване привлекателността на Разград като градски център, който осигурява адекватно качество на живот, свободен достъп до обновена и благоустроена, ключова за градските системи инфраструктура, както и достъп до безопасна, устойчива и с високо екологично и естетическо качество физическа и жизнена среда. Той припомни, че в рамките на проекта площта на обектите на интервенция –създадени или рехабилитирани в градските райони е 158 230,00 кв.м.. Увеличена е растителността с 1240 иглолистни и широколистни дървета, 1300 храсти, 1500 м. живи плетове и затревяване на над 4600 кв.м. зелени площи. Изградени са нови и рехабилитирани съществуващи пешеходни алеи и тротоари. Изградени и оборудвани детски и спортни площадки (за различни възрастови групи, с мултифункционално предназначение и достъп за ползватели с увреждания). Рехабилитирани са улици и вътрешноквартални паркинги. В рамките на проекта е изградено и енергоспестяващо вътрешноквартално, парково, алейно  и улично осветление. Осигурена е достъпна архитектурна среда и гарантиран физически достъп на хора с увреждания и в неравностойно положение. Изградени са места за отдих и почивка.

YouTube

По време на срещата кметът д-р Валентин Василев благодари на хората, ангажирани с изпълнението на благоустрояването на кв.„Орел“ и на хората, които живеят там за проявеното разбиране по време на дейностите. Той сподели, че трябва да се казват и проблемите, а не само хубавите неща, като визира факта, че проектът включва облагородяване на 2/3 от квартала. Д-р Василев припомни, че Община Разград има готови и изготвени проекти за останалата част и се търсят възможности за финансиране. Градоначалникът сподели част от негативните коментари във връзка с дейностите и попита „Кой е направил повече за „Орел“? Какво е направил?“. Припомни, че преди години административен ръководител е нарекъл квартала „само спалня“- и отказа да приеме това като сериозно твърдение. Дори и след приключване на проекта ние няма да спрем да полагаме грижи за кв.“Орел“, категоричен беше той. Припомни, че извън обхвата на проекта, с общински средства е поставено енергоспестяващо LED осветление на улиците „Ивайло“ и „Юмрукчал“.

Д-р Василев коментира нападките и провокациите от общински съветници и други, като обясни, че не може да приеме съвети от хора, които 30 години не са направили нищо в този град и сега дават определения.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе