Вижте къде спира тока утре

В периода 21.08.2019 – 27.08.2019 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Каменар.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Пороище, Метан станция – Пороище, Асфалтова база – Пороище, с. Ушинци, с. Гороцвет, с. Бели Лом, язовир „Бели Лом“ и Базова станция на „Теленор“.

В периода 12.08.2019 – 23.08.2019 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Сеслав.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 16:30 ч. в районите на гр. Кубрат – кв. „Дряново“, част от ул. „Н. Хикмет“, ул. „Бузлуджа“, „Тимок“, „Спартак“, „Родина“; с. Горичево; с. Божурово; с. Звънарци; с. Черешово; с. Юпер; „ДЗС-Кубрат“; „Фазанария – Сеслав“; ПС на „Водоснабдяване Дунав“ АД; фирма „МИР-91“ с. Черешово; Базови станции на мобилни оператори на територията на посочените селища.

YouTube

На 23.08.2019 от 16:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Кубрат – улиците „Гагарин“, „Люлин“, „Оборище“, площад „Възраждане“, площад „Базара“, „Рила“, „Витоша“, „Самуил“, „Хр. Ботев“, „Гурко“, „Лом“; част от улиците „Н. Вапцаров“, „Цар Освободител“, „Борис І“, „Стара планина“, „8-ми март“; Община Кубрат, Читалище, Окръжен съд, МВР, Банка „ДСК“, Поща и Пазар Кубрат.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 16:30 ч. до 17:00 ч. в районите на останалата част на гр. Кубрат.

В периода 21.08.2019 – 23.08.2019 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Сеслав, с. Черешово, с. Юпер; Фазанария – Сеслав, ПС на „Водоснабдяване Дунав“ АД и Базови станции на мобилни оператори на територията на посочените селища.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 17:00 ч. в районите на кв. „Дряново“, част от улиците „Н. Хикмет, „Бузлуджа“, „Тимок“, „Спартак“ и „Родина“; с. Горичево, с. Божурово, с. Звънарци и „ДЗС – Кубрат“.

В периода 20.08.2019 – 23.08.2019 от 13:45 ч. до 14:30 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Разград – ТП „АПК“, ТП „Зърнобаза“, ТП „ТКЗС“, ТП „Художници“, ТП „Оранжерии“, ТП „Йотов“, ТП „Персей“, ТП „Булкоп“, ТП „Рока“, ТП „Ник-транс“, ТП „Логис-транс“, БКТП „Биовет“, ТП „Солети“, ТП „Големия юг“ и ВС „МВР“; улиците – „Странджа“, „Битоля“, „Лозенград“, „Вел ес“, „Криволак“, „Люле Бургас“, „Китка“, „Костур“, „Кратово“, „Дойран“, „Бабуна“, „Щип“, „Кресна“, „Каймакчалан“, „Перистър“, „Дъбрава“, „Плиска“, „Мелник“, „Странджа“, „Енос“, „Абоба“, „Мидия“, „Сребърна“, „Силиврия“, „Полк. Марков“ и „Ал. Стамболийски“.

В периода 22.08.2019 – 23.08.2019 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград – ТП „Росица“; част от улиците „Росица“, „Вит“, „Панега“, „Вардар“ и „Осъм“.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе