Местна коалиция „ВМРО-БНД (АБВ, МИР, ПБС, ВМРО-БНД)“ регистрираха своите кандидати за местните избори

Местна коалиция „ВМРО-БНД (АБВ, МИР, ПБС, ВМРО-БНД)“ регистрира своите кандидати за местните избори в Разград.

Като кандидат за кмет е издигнат д-р адв. Калоян Монев.

Списък с кандидатите за общински съветници: 

Номер по ред Собствено име Бащино

 име

Фамилно име
1 Калоян Руменов Монев
2 Руско Кулев Дянков
3 Божинел Василев Христов
4 Антон Руменов Монев
5 Драгомир Русев Павлов
6 Благой Иванов Благоев
7 Петър Дончев Иванов
8 Десислава Тодорова Иванова
9 Ирин Ангелов Ангелов
10 Айлин Азмиева Джеляйдинова
11 Севдалин Русев Стоянов
12 Любен Василев Карадимов
13 Ирена Стефкова Райчева
14 Валентин Марков Найденов
15 Илина Младенова Петрова
16 Мариела Господинова Томова
17 Евгени Гутев Драганов
18 Снежана Иванова Желязкова
19 Росица Николова Николова
20 Роланда Илиева Ибрахимова
21 Валентина Василева Василева
22 Мария Николаева Павлова
23 Атанас Станчев Станчев
24 Мариана Стоянова Стоянова
25 Огнян Стоянов Станчев
26 Цоньо Данаилов Цонев
27 Сергей Даков Русев
28 Виктор Стоянов Иванов
29 Станчо Йорданов Томов
30 Росен Кръстев Тодоров
31 Марияна Миткова Драганова
32 Младен Минков Аспарухов
33 Петър Методиев Петров

Трима са кандидатите за малкитe населени места в община Разград:

Трите имена населено място
Младен Минков Аспарухов с. Дряновец
Сергей Даков Русев с. Топчии
Цоньо Данаилов Цонев с. Стражец
Виктор Стоянов Иванов с. Осенец
Върни се горе