„Земеделски народен съюз“ регистрира кандидати си за местните избори в Разград

Партия „Земеделски народен съюз“ регистрира кандидати си за местните избори в Разградско. От партията към момента няма да излъчат кандидат за кметския стол в Разград.

Кандидати за кметставата в община Разград са:

YouTube

Трите именанаселено място
Неджмидин Метин Бейтуллас. ЯСЕНОВЕЦ
Белчо Пенчев Белчевс. БЛАГОЕВО
Ахмед Мехмед Мехмедс. ДЯНКОВО
Бюнят Серветов Татаровс. РАКОВСКИ
Сервет Севджанов Серветовс. МОРТАГОНОВО
Диан Василев Добревс. ОСЕНЕЦ

А ето и листата с кандидати за общински съветници в Разград.

Собствено, бащино и фамилно име
1.Ремзи Реджеб Осман 
2.Свилена Дечева Дечева
3.Гюлчин Мехмедова Ахмедова
4.Доцка Атанасова Минкова
5.Лейман Османова Тюлеоглуева
6.Татяна Иванова Байчева
7.Талят Сали Чолак
8. Гани Димитров Ганев
9. Нурдан Халилова Чете
10. Лютфи Акифов Сюлейманов
11. Ахмед Басриев Ахмедов
12. Станислава Николова  Ангелова
13. Серхан Сабри Шукри
14. Марина Красимирова Кирилова
15.Севджихан Мехмедова Ниязиева
16. Веселина Стефанова Русева
17. Шенол Ахмедов Хасанов
18. Гюнайдън Хюсеин Черкез
19. Свилен Стаменов Огнянов
20. Мустафа Ахмед Хюсмен
21. Реджеб Хюсеин Козал
22. Садифе Исметова Ахмед
23. Пламен Тодоров Петров
24. Сертер Севджанов Ибрахимов
25. Сафие Ахмедова Фейзулова-Салимова
26. Кънчо Върбанов Петков
27. Гюнай Селяйдинов Шукриев
28. Евгения Петрова Кочанова
29. Айля Юмерова Кърджалиева
30. Пенка Димитрова Парашкевова
31. Ерхан Исмаилов Узунов

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе