Вижте кандидатите за кметския стол в Кубрат и общински съветници

Вече са ясни кандидатите за кметския стол в община Кубрат и кандидатите за общински съветници.

Ето ги и тях:

YouTube

Кандидати за кмет

Собствено, бащино и фамилно имеПартия/Коалиция
Павлин Тодоров  ПетровКП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, Зелено движение)“
Мариета Станимирова БорисоваПП „ГЕРБ“
Стефан Бориславов ДимитровПП „партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“
Хюсеин Исмаил КарасюлейманМК „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ (БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРА-ТИЧЕСКА ПАРТИЯ, НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ)
Денислав Исидоров БелиновПП „Земеделски народен съюз“
Алкин Осман НебиПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
Мартин Стефанов Обрешковкоалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

 

Кандидати за общински съветници

ПП“ партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“

№ по редСобствено, бащино и фамилно име
1Стефан Бориславов Димитров
2Петя Димитрова Иванова
3Галя Борисова Цакова
4Анна Данева Гичева
5Росица Ангелова Бойчева
6Илчо Георгиев Илиев
7Белгин Османов Ахмедов

КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, Зелено движение)“

№ по редСобствено, бащино и фамилно име
1Павлин Тодоров  Петров
2Мариела Георгиева Йорданова
3Пепа Николова Петракиева
4Силвия  Мирчева Христова
5Ася Димитрова Неделчева-Неделчева
6Мишо Николов Колев
7Валентин Николов Николов
8Росица Петрова Димитрова
9Анастас Мирославов Анастасов
10Георги  Димов Донев
11Валентин Борисов Бойчев
12Николай Василев Димитров
13Светлан Николов Бонев
14Неждет Басриев Вейсалов
15Пенчо Георгиев Иванов

МК „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ (БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ)

№ по редСобствено, бащино и фамилно име
1Хюсеин Исмаил Карасюлейман
2Пламен Стефанов Петров
3Бахтишен Нуриева Османова
4Живко Недков Мичев
5Борислав Руменов Борисов
6Хюсеин Невзатов Хюсеинов
7Павлин Юлиянов Дечев
8Райме Басриева Шукриева
9Рейхан Ремзи Алиш
10Мюрсел Исмаил Мюрсел
11Ридван Алиев Идризов
12Иван Грозданов Димитров
13Гюлсес Невзатов Шакиров
14Шази  Хюсеин  Иляз
15Нуржихан Бахриева Юзеирова
16Хатидже Сали Чалък
17Сурай Фикрет Сюлейман
18Зейнеб Кямил Мюрселова
19Нурсин Рейхан Али
20Гюрсел Мюрселов Рюстемов
21Георги Цанков Георгиев

 

№ по редСобствено, бащино и фамилно име
1Мариета Станимирова Борисова
2Душка Иванова Петрова
3Красимир Янков Великов
4Цветомир Сашков Цонев
5Ива Миткова Димитрова
6Диана Йорданова Бонева
7Росица Цонева Христова
8Николай Пенев Атанасов
9Енчо Йорданов Енчев
10Чавдар Маринов Черников
11Младен Нейков Мишев
12Борислав Матеeв Бончев
13Александър Петров Атанасов
14Мирела Асенова Младенова
15Сабри Мохарем Юсню
16Анелия Илиянова Енчева
17Людмил Савов Тихчев
18Тургай Юсеинов Якубов
19Пламен Стоянов Тодоров
20Емил Петров Христов
21Сабрие Исмет Вели

ПП „ГЕРБ“

ПП „ВОЛЯ“

№ по редСобствено, бащино и фамилно име
1Михаил Йорданов Хараланбев
2Вели Хасан Кедик

ПП „Земеделски народен съюз“

№ по редСобствено, бащино и фамилно име
1Денислав  Исидоров  Белинов
2Орхан Ружди Бедиханов
3Нина Благовестова Цонева
4Евелин Радославов Алексиев
5Миглена Валентинова Маркова
6Невин Селиманова Мустафова
7Али Алидов Закифов
8Петко Павлинов Петков
9Айдън Хюсеинов Маджаров
10Алтан  Яхов  Мехмедов
11Мария Светославова  Илиева
12Шенол Ремзиев  Касимов
13Дениз Реджеб Анач
14Красимир  Димитров  Христов
15Марчела  Илиева  Маринова
16Даниел  Здравков  Великов
17Севджан  Исмаилов  Касимов
18Живка  Симеонова  Митева
19Каролина  Пейчева  Иванова
20Несрин Сезгинова Исмаил
21Найден Георгиев Неделчев

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

№ по редСобствено, бащино и фамилно име
1Алкин Осман Неби
2Хюсеин Неджмиев Юмеров
3Алисе Феим Незирова
4Ибрям Хасан Ялама
5Джелил Ефраимов Исмаилов
6Орхан Ахмед Мехмед
7Веселин Йосифов Алеков
8Юмгюл Ахмед Кедик
9Ерхан Рейханов Исметов
10Ибрахим Халилов Яхов
11Ерхан Нуридинов Байрактаров
12Имрен Фикриева Кърмъзъ
13Ерсин Реджеб Ахмед
14Наил Наил Адил
15Самир Метин Джавдет
16Нурай Фаиков Раимов
17Гюнай Сюлейманов Хюсеинов
18Дахил Осман Даил
19Ахмед Хюсеин Ахмед
20Шакир Ърфан Шакир
21Биргюл Басри Бедри

Kоалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

№ по редСобствено, бащино и фамилно име
1Мартин Стефанов Обрешков
2Ганка Иванова Георгиева
3Иван Маринов Борисов
4Милена Нанкова Йорданова
5Христо Стоянов Христов
6Руси Георгиев Русев
7Снежина Кръстева Стоянова
8Стефан Илиев Станчев
9Стефко Минчев Михнев
10Наргис Фикрет Шакир

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе