Вижте къде спира тока утре

На 17.10.2019 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Лозница – улиците „Ал. Стамболийски“, „Асен и Петър“, „Братя Миладинови“, „Г. Делчев“, „Даскал Пенчо“, „Д. Дебелянов“, „Добрич“, „Дружба“, „Еделвайс“, „Ивайло“, „Здравец“, „Ив. Вазов“, „П. Кубадински“, „Пирин“, „Родопи“, „Сакар“, „Струма“, „Тича“, „Тунджа“, „Хан Аспарух“, “ ;Хан Крум“, „хан Кубрат“, „Цар Шишман“; част от ЖК „Н. Кючюков“; част от улиците „Освобождение“, „Н. Вапцаров“, „Стара планина“, Района на бивш Стопански двор; ТПК „Родина“; Хладилна база и СОУ „Хр. Ботев“.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 16:30 ч. в районите на гр. Лозница.

В периода 09.10.2019 – 31.10.2019 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград – ТП „Стоматология“ клон – Лозя по Дянковски път.

YouTube

В периода 14.10.2019 – 17.10.2019 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Костанденец, с. Сваленик и гр. Цар Калоян; ПС на ВИК, ВЕИ и базови станции на мобилните оператори, намиращи се на територията на посочените селища.

На 17.10.2019 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Исперих – ул. „Борис Савов“, ул. „Хаджи Димитър“, ул. „Цар Освободител“, ул. „З. Стоянов“, ул. „И. Кръстев“, ул. „Л. Каравелов“, ул. „А. Кънчев“, ул. „А. Страшимиров“, ул. „Д. Михайлов“; ТП „ПС Юг“, ТП „Адонис“, ТП „Зърнени“, ТП „В. Тинчев“, ТП „Хладилник“, ТП „Петрол“, ТП „ОКС“ и ТП „Айваз“.

В периода 14.10.2019 – 18.10.2019 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на строителни ремонти на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Хърсово.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 16:30 ч. в районите на с. Ножарево, с. Владимировци, с. Здравец, с. Пчелина, с. Богданци, с. Голяма вода, с. Кара Михал; ТП „ПС Дълбок сондаж“, ТП „ПС Голяма вода“, ТП „ПС Фаика“ и ТП „ПС ВиК“.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе